Đối tác Mekong

Uy tín làm nên thương hiệu

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến từ quý khách hàng, đối tác, đồng thời không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ. “Không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn” chính là phương châm để Mekong Long Thành Resort ngày càng trở thành điểm đến của niềm tin.
  • Bách Cafe
  • Tracy Bee
  • Baka Foods
  • Hoa Việt
  • VietJet Tour
  • Phong Son
  • Sao Việt
  • Hảo Hạnh-Rượu Thanh Long-1
  • TS Food logo
  • Ivyta-Mekong Long Thàng Resort&Reststop

Trung Thuy Group's Brands

phone