Súp bắp tôm

Súp bắp tôm

65.000

Súp bắp tôm

Mô tả

Súp bắp tôm