Gỏi cuốn tôm thịt

35.000

Định lượng:
+ Cho 1 khách dùng.
+ Quy cách: cuốn.
—————

Mô tả