Chia sẻ bài viết:

Nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Mekong Long Thành Resort có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau:

Mekong Long Thanh Resort&Reststop

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0902 39 39 35 – (0251) 3 514 825 để biết thêm thông tin chi tiết.