Nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động kinh doanh. Mekong Long Thành Resort&Reststop có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau:

Mekong Long Thành Resort&Reststop

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0902 39 39 35 – (0251) 3 514 825 để biết thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ bài viết: