TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Mekong Long Thanh Resort&Reststop

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRANG CHỦ Nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động kinh doanh. Mekong Long Thành Resort&Reststop có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau: Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0902 39 39 35 – […]

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ-VỊ TRÍ LỄ TÂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mekong Long Thanh Resort&Reststop

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRANG CHỦ Nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động kinh doanh. Mekong Long Thành Resort&Reststop có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí như sau: Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0902 39 39 35 – (0251) […]