Tiệc tất niên

Mekong Long Thành Resort&Reststop

TIỆC TẤT NIÊN Tiệc tất niên là buổi tiệc cuối năm làm cơ sở báo cáo kết quả hoạt động, những thành tựu đạt được của doanh nghiệp trong năm vừa qua. Đây cũng là dịp doanh nghiệp đưa ra định hướng những năm tiếp theo, đồng thời cũng là lời cảm ơn, tri ân […]