Sảnh Trung Tâm B

Mekong Long Thành Resort&Reststop

SẢNH TRUNG TÂM B Trung Tâm B với sức chứa cùng lúc 300pax. Là sảnh phù hợp cho Khách hàng tổ chức tiệc qui mô vừa nhỏ , cần không gian riêng không quá ồn ào. Restaurant|Event|Hotel Hotline: 0902 39 39 35 Nhà hàng Trung Tâm B Sảnh khác