Sảnh Trung Tâm B

SẢNH TRUNG TÂM B Trung Tâm B với sức chứa cùng lúc 300pax. Là sảnh phù hợp cho Khách hàng tổ chức tiệc qui mô vừa nhỏ , cần không gian riêng không quá ồn ào. Previous Next Sảnh khác