Phòng có hai gường đơn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng có hai gIường đơn MEKONG TWIN Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Twin( Phòng có hai gường đơn) Giá: 800.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 27m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 2 – kích thước: 1.6 met/gường Vị trí: Trên lầu và dưới lầu Ăn […]