Phòng tiêu chuẩn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phÒNG TIÊU CHUẨN MEKONG STANDARD B Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Standard B ( Phòng tiêu chuẩn) Giá: 600.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 25m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích thước: 1.6 […]