Phòng gia đình

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng gia đình MEKONG FAMILY Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Family( Phòng gia đình) Giá: 1.200.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 50m2 Số lượng khách tối đa: 4 Số lượng gường: 2 – kích thước: 1.8 met/gường Vị trí: […]