phòng có hai gIường đơn

MEKONG TWIN

Thông tin phòng

Tiện nghi

Dịch vụ có phụ phí

Thông tin cần biết

ĐẶT PHÒNG 

Phòng có hai gường đơn

Các loại phòng của Mekong

Thành công

Yêu cầu của quý khách đã được gửi đi thành công.