- Thông tin phòng:

- Tiện nghi:

- Dịch vụ có phụ phí ( khách hàng liên hệ đặt trước )

- Thông tin cần lưu ý: