Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân ca đêm

Mekong Long Thanh Resort&Reststop

Chia sẻ bài viết: Trang tin tức… Nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Mekong Long Thành Resort có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau: Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0902 39 39 35 – (0251) […]