Phòng gia đình

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng gia đình MEKONG FAMILY Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Family( Phòng gia đình) Giá: 1.200.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 50m2 Số lượng khách tối đa: 4 Số lượng gường: 2 – kích thước: 1.8 met/gường Vị trí: […]

Phòng có hai gường đơn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng có hai gIường đơn MEKONG TWIN Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Twin( Phòng có hai gường đơn) Giá: 800.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 27m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 2 – kích thước: 1.6 met/gường Vị trí: Trên lầu và dưới lầu Ăn […]

Phòng có tầm nhìn hướng ra khu vườn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng tầm nhìn hướng ra khu vườn GARDEN VIEW GRAND DELUXE Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Garden View Grand Deluxe ( Phòng có tầm nhìn hướng ra khu vườn) Giá: 1.400.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 42m2 Số lượng khách […]

Phòng tầm nhìn hướng vườn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng tầm nhìn hướng vườn GARDEN GRAND DELUXE Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Garden Grand Deluxe( Phòng tầm nhìn hướng vườn) Giá: 1.200.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 42m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích thước: 1.8 met Vị […]

Phòng hướng sân vườn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

PHÒNG HƯỚNG SÂN VƯỜN GARDEN VIEW DELUXE Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Garden View Deluxe ( Phòng hướng sân vườn) Giá: 1.200.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 27m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích […]

Phòng hướng vườn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

Phòng hướng vườn GARDEN SUPERIOR Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Standard A ( Phòng hướng vườn) Giá: 1.000.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 24m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích thước: 1.8 met Vị trí: Dưới lầu, có […]

Phòng tiêu chuẩn

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phÒNG TIÊU CHUẨN MEKONG STANDARD B Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Standard B ( Phòng tiêu chuẩn) Giá: 600.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 25m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích thước: 1.6 […]

Phòng tiêu chuẩn có ban công

Mekong Long Thành Resort&Reststop

phòng tiêu chuẩn có ban công MEKONG STANDARD A Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Restaurant Event Hotel 0902393935 MekongLongThanhResort&Reststop Thông tin phòng Tên phòng: Mekong Standard A ( Phòng tiêu chuẩn có ban công) Giá: 700.000 vnđ /đêm Diện tích phòng: 27m2 Số lượng khách tối đa: 2 Số lượng gường: 1 – kích thước: […]